Sprekers

Anton Horeweg

Anton Horeweg

ANTON HOREWEG is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder: Gedragsproblemen in de klas voor het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas voor het voortgezet onderwijs. Beide boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal opleidingen. In 2017 kwam Wat stuitert daar door je klas? uit. In 2018 verschijnt De traumasensitieve school. Ook is hij auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Anton Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Hij is trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Programmaonderdelen
Drs. Peter Mol

Drs. Peter Mol

Orthopedagoog en directeur Gedragondersteuning

DRS. PETER MOL is orthopedagoog en directeur van Gedragondersteuning scholing en advies. Hij geeft trainingen aan leraren, begeleiders en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Hij heeft veel ervaring in het speciaal onderwijs, met zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), kinderen met communicatieproblemen en kinderen met ernstige gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek. Peter Mol is auteur van vele boeken waaronder Passend Onderwijzen, Passend Voortgezet Onderwijs en Actief Schoolbeleid. Zijn nieuwste boek: 'Een stil kind in je klas' verschijnt in november.