Workshops

alles openklappen
 • A. ADHD, een stoornis?

  Dr Sui Lin Goei

  Drs. Peter Mol – Orthopedagoog en directeur Gedragpunt

  Is ADHD alleen maar ‘druk gedrag’? Is het een stoornis, een aandoening die aan te tonen is in de hersenen of is het ‘gedrag’? En, is het belangrijk om dit te weten?
  Discussies rond ADHD worden veel gevoerd: wat is het precies en wat vraagt het van de leraar? Waardoor wordt de leerling gehinderd: door zijn aandoening of door wat de school verwacht van ‘een normale leerling’. Overdenkingen, een andere benadering en praktische handreikingen hoe om te gaan met snel afgeleide en drukke kinderen in je klas.

  “Erg inspirerend met uitstekende voorbeelden, interactie en humor. Ik heb zeer zeker tips meegekregen voor mezelf.”

  Geschikt voor: bao, vo, mbo                Wordt gegeven in: ronde 3, Schouwburg


 • B. KORTE LONTJES, MACHOGEDRAG, STRAATCULTUUR

  Dr Sui Lin Goei

  Hans Kaldenbach

  Herkent u dit type gedrag?
  • Als je ze wil corrigeren staan ze meteen op scherp.
  • Ze zullen nooit toegeven dat ze iets gedaan hebben.
  • Ze praten op een hondsbrutale, denigrerende toon tegen je.
  • Je voelt hun minachting, zeker als je vrouw bent.
  • Ze zeggen meteen dat je ‘altijd ons’ moet hebben.
  • Als je ze aanraakt reageren ze alsof je ze in elkaar slaat.

  Dit is het gedrag van korte lontjes, het is lichtgeraakt machogedrag. De acteur laat het vanaf de eerste minuut zien. Het effectief omgaan hiermee vereist een speciale aanpak. U hebt andere sociale ‘hulpmiddelen’ nodig!

  Na afloop van deze workshop hebt u veel concrete tips die letterlijk 'morgen' meteen werken. 30 tips om medewerking te krijgen: via de judo techniek. 25 tips om grenzen te stellen met minimale escalatie: via de karate techniek. 

  “Van het begin tot het eind ademloos genoten. Die acteur is écht echt en de tips werken ook nog.”

  Geschikt voor vo en mbo                   Wordt gegeven in ronde 3 en ronde 4

 • C. Masterclass communiceren en motiveren

  Dr Sui Lin Goei

  Drs. Ingrid van Essen – Leraar, onderwijsbegeleider en pubercoach

  De verbinding tussen leerling en docent is een cruciale succesfactor in het onderwijs. Verbinding maken is geen trucje of een aangeboren talent, maar een vaardigheid die je kunt leren. Hoe? Door vooral een OEN (open, eerlijk en nieuwsgierig) te zijn en veel NIVEA ( niet invullen voor een ander) te smeren! Tijdens deze interactieve workshop maak je kennis met oplossingsgerichte communicatie en motiverende gespreksvoering. Je leert hoe je effectief en in verbinding met je leerlingen blijft communiceren. Ook als het even wat lastiger wordt! (vo, mbo)


  “Enthousiast, veel energie, inhoudelijk sterk. Zij wist mij aan het eind van de dag nog te motiveren!”

  Geschikt voor: vo en mbo                                                Wordt gegeven in: ronde 4

 • D. Traumasensitief lesgeven: de traumasensitieve school

  Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat er veel meer kinderen met trauma in onze scholen rondlopen dan we eerder dachten. In deze sessie leer je wat de gevolgen van (chronisch) trauma zijn voor de ontwikkeling van het kind en wat dit in de klas kan betekenen. Deze kinderen vertonen vaak stil en teruggetrokken gedrag, maar kunnen ook chaotisch druk of boos zijn. Het zijn vaak kinderen die zichzelf moeilijk kunnen reguleren en die niet tot leren komen. Straf en beloning lijken niet te werken. Hoe ga je hiermee om? Door traumasensitief les te geven kun je als leraar en als school een groot verschil maken in het leven van deze kinderen. 

  “Kennis van zaken, ook vanuit de praktijk en daardoor erg bruikbaar, boeiend om naar te luisteren.”

  Geschikt voor: bao, vo, mbo                   Wordt gegeven in: Ronde 4, Schouwburg

 • E1. Executieve functies bij leer- en gedragsproblemen - Basisonderwijs

  Dr Sui Lin Goei

  Mickey Waringa Msc – Orthopedagoog en onderwijsadviseur

  Kinderen met gedrags- of leerproblemen kunnen een achterstand hebben in de ontwikkeling van de executieve functies; de basisvaardigheden die nodig zijn om taken te kunnen uitvoeren. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan vaardigheden als plannen, geheugen, impulsbeheersing en emotieregulatie. In deze workshop gaan we in op de rol die deze functies spelen in het leerproces. Deze functies beinvloeden het leerproces en reguleren het gedrag. Wat kunt u als leerkracht of leraar doen om de executieve functies van uw leerlingen te stimuleren en het leren te verbeteren?  Deze workshop is speciaal voor het basisonderwijs, er is ook een workshop over dit onderwerp voor vo, mbo, zie hieronder.

  “Zeer duidelijk uitgelegd met concrete voorbeelden.”

  Geschikt voor: bao                                  Wordt gegeven in: ronde 3 en ronde 4

 • E2. Executieve functies bij leer- en gedragsproblemen - VO en MBO

  Dr Sui Lin Goei

  Drs. Marcel van de Wiel – Orthopedagoog en hogeschooldocent

  Kinderen met gedrags- of leerproblemen kunnen een achterstand hebben in de ontwikkeling van de executieve functies; de basisvaardigheden die nodig zijn om taken te kunnen uitvoeren. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan vaardigheden als plannen, geheugen, impulsbeheersing en emotieregulatie. In deze workshop gaan we in op de rol die deze functies spelen in het leerproces. Deze functies beïnvloeden het leerproces en reguleren het gedrag. Wat kunt u als leerkracht of leraar doen om de executieve functies van uw leerlingen te stimuleren en het leren te verbeteren? (Deze workshop is voor het VO en MBO, er wordt ook een versie voor het basisonderwijs gegeven: E.1)

  “Ik was blij te merken dat de informatie een stapje verder ging dan de basis.”

  Geschikt voor vo en mbo                        Wordt gegeven in ronde 4


 • F. Kinderen met Autisme in de klas

  Dr Sui Lin Goei

  Hans Nieuwenstein – Auti-leerkracht en begeleider De Ambelt

  In deze workshop krijgt u praktische oplossingen voor veel voorkomende problemen die kinderen en jongeren met autisme tegenkomen in het reguliere onderwijs. De achtergrond van deze problemen wordt uitgelegd zodat u meer inzicht krijgt in het ontstaan van gedrag van deze kinderen. Ook wordt toegelicht hoe de aanpak is in de speciale auti-klassen in het cluster 4 onderwijs en hoe u aspecten hiervan kunt doorvoeren in uw eigen klas. 

  “Door de praktijkvoorbeelden en het beeldmateriaal heb ik veel nieuwe inzichten gekregen in leerlingen met autisme.”

  Geschikt voor: bao, vo, mbo                         Wordt gegeven in: ronde 2 en ronde 3

 • G. CYBERPESTEN EN SOCIALE VEILIGHEID OP SCHOOL

  Dr Sui Lin Goei

  Solange jacobsen – Projectleider online veiligheid Bureau Jeugd & Media

  Met de komst van smartphones en toepassingen als WhatsApp, Snapchat en Instagram, zijn er ook nieuwe vormen van pesten ontstaan; van uitsluiting en negeren in de groepsapp van de klas tot bedreiging of het doorsturen van intieme of gemanipuleerde foto’s. Door de onzichtbare dynamiek van sociale media kan het snel escaleren en de impact op sociale veiligheid van zowel leerlingen als leraren kan groot zijn. In deze workshop zoomen we in op online pestgedrag, of je het kunt signaleren en wat je er aan kunt doen. Hoe zorg je dat leerlingen sociale media positief gebruiken zonder zichzelf of anderen te duperen? En hoe reageer je als het toch mis gaat? Er wordt ingegaan op aanpak in de klas, maar ook op een schoolbrede aanpak van sociale- en schoolveiligheid. 

  “Erg interessant. Nam ons mee in de wereld van social media en pesten. Veel interactie.”

  Geschikt voor: bao, vo, mbo            Wordt gegeven in: ronde 2 en ronde 3

 • H. Taalontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen

  Dr Sui Lin Goei

  Drs. Bernadette Sanders – Orthopedagoog, specialist leer- en gedragsproblemen en ambulant begeleider Koninklijke Aurisgroep en SMARTonderwijs

  Kinderen met een taalontwikkelingsstoonis (TOS) hebben problemen met de communicatieve redzaamheid. Zij hebben vaak moeite met het verwoorden van hun emoties, gedachten, wensen en bedoelingen en weten niet hoe ze om hulp moeten vragen of om extra uitleg. Van de leer- en gedragsproblemen die we op school signaleren blijkt TOS vaak een onderliggende factor, die bovendien vaak niet onderkend wordt. Het gedrag komt dan vooral voort uit gevoelens van onmacht en niet begrepen worden. Teruggetrokken gedrag, faalangst en depressie, maar ook woedebuien en agressie komen voor. Hoe kun je deze leerlingen beter te ondersteunen en dit gedrag hanteren en voorkomen? (bao, vo, mbo)

  “Duidelijk verhaal met mooie praktijkfilmpjes. Had praktische tips en adviezen voor hulpvragen uit publiek.”

  Geschikt voor: bao, vo, mbo                    Wordt gegeven in Ronde 3 en Ronde 4

 • I. Lastig gedrag of stiekem slim?

  Dr Sui Lin Goei

  Fanny Cattenstart – Adviseur hoogbegaafdheid

  Veel hoogbegaafde kinderen worden niet of te laat gesignaleerd waardoor zij kunnen onderpresteren. Lage prestaties in combinatie met gedrag dat voorkomt uit hun intense zijnskenmerken, zorgt voor verkeerde diagnoses, onbegrip en uiteindelijk nog meer lastig gedrag. Én het zorgt voor kinderen die zich erg ongelukkig, eenzaam of zelfs depressief voelen. Clownesk gedrag, druk zijn, snel huilen, brutaal of betweterig zijn, extreme boosheid en zelfs apathische trekjes kunnen voortkomen uit onbegrip. Om dit te voorkomen leg ik graag uit hoe hoogbegaafde kinderen te herkennen zijn, zonder naar resultaten en prestaties te kijken. Bij veel gedrag zijn ook direct tips te geven om anders te reageren waardoor er een veel betere relatie ontstaat met het kind. Het kind voelt zich begrepen en krijgt meer ruimte om te ontwikkelen. Het gedrag verdwijnt door begrip en uitdaging vaak vanzelf. 

  “Zeer interessant en goed uitgelegd over het zijnsluik. Fijn met concrete voorbeelden erbij.”

  Geschikt voor: bao                                        Wordt gegeven in: ronde 2

SCHRIJF U IN VOOR DIT CONGRES

Sprekers

Ivo Mijland

Ivo Mijland

Onderwijsbegeleider en coach bij Ortho Consult

IVO MIJLAND werkt vanuit Ortho Consult als trainer/coach op scholen in heel Nederland. Hij werkte jarenlang als docent Nederlands, mentor en leerlingbegeleider in het onderwijs en volgde de opleiding tot contextueel therapeut. Ivo is een veelgevraagd spreker op congressen en auteur van onderwijsboeken. Zijn lezingen zijn een salademix van inspiratie, integriteit, inzicht, ontmoeting en diepgang. Altijd overgoten met een humoristische dressing.

Programmaonderdelen
Marcel van Herpen

Marcel van Herpen

Onderwijsadviseur en coach bij Centrum Pedagogisch Contact

MARCEL VAN HERPEN werkt als onderwijsadviseur en coach voor het Centrum Pedagogisch Contact. Hij is medeoprichter van het NIVOZ en de expertisecentra Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen en Ervaringsgericht Onderwijs Nederland. Hij is auteur van diverse boeken en veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland.

Programmaonderdelen
Anton Horeweg

Anton Horeweg

Leerkracht en gedragsspecialist Master SEN

ANTON HOREWEG is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder: Gedragsproblemen in de klas voor het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas voor het voortgezet onderwijs. Beide boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal opleidingen. In 2017 kwam Wat stuitert daar door je klas? uit. In 2018 verschijnt De traumasensitieve school. Ook is hij auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Anton Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Hij is trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Programmaonderdelen
Drs. Peter Mol

Drs. Peter Mol

Orthopedagoog en directeur Gedragondersteuning

DRS. PETER MOL is orthopedagoog en directeur van Gedragondersteuning scholing en advies. Hij geeft trainingen aan leraren, begeleiders en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Hij heeft veel ervaring in het speciaal onderwijs, met zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), kinderen met communicatieproblemen en kinderen met ernstige gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek. Peter Mol is auteur van vele boeken waaronder Passend Onderwijzen, Passend Voortgezet Onderwijs en Actief Schoolbeleid. Zijn nieuwste boek: 'Een stil kind in je klas' verscheen in november.

Programmaonderdelen
Drs. Ingrid van Essen

Drs. Ingrid van Essen

Leraar, onderwijsbegeleider en pubercoach

DRS. INGRID VAN ESSEN is docent, vertrouwenspersoon en onderwijsbegeleider in het voortgezet onderwijs. Zij is daarnaast veelgevraagd spreker op congressen en geeft presentaties op scholen. Vanuit haar coachings-en trainingspraktijk Young Identity Coaching begeleidt en traint zij jongeren, ouders en docenten. Ingrid van Essen is auteur van de boeken Effectief en affectief lesgeven aan pubers, Pubermania, en Schoolmania.

Programmaonderdelen
Hans Kaldenbach

Hans Kaldenbach

HANS KALDENBACH is zijn hele leven verbonden geweest aan de Hogeschool Utrecht en werkt nu vanuit ACTA-Kaldenbach in Zeist. Hij geeft trainingen en lezingen over straatcultuur, korte lontjes, hangjongeren en over cultuurverschillen. Zijn werk wordt omschreven als ’gedegen, zeer praktisch, interactief en enthousiasmerend’.

Programmaonderdelen
Mickey Waringa Msc

Mickey Waringa Msc

Orthopedagoog en onderwijsadviseur

MICKEY WARINGA MSc is NVO Orthopedagoog-Generalist. Zij is als onderwijskundig adviseur werkzaam bij ZIEN in de Klas en zij is gespecialiseerd in oplossingsgericht coachen van leerlingen en leerkrachten, gedragsveranderingen en het jonge kind.

Programmaonderdelen
Drs. Marcel van de Wiel

Drs. Marcel van de Wiel

Orthopedagoog en hogeschooldocent

DRS. MARCEL VAN DE WIEL is orthopedagoog en docent bij Fontys OSO, met als aandachtsgebieden neuropsychologie, gedrag, autisme, handelingsgericht werken en ICT. Voorheen was hij werkzaam als leerkracht en later als orthopedagoog in het speciaal onderwijs.

Programmaonderdelen
Hans Nieuwenstein

Hans Nieuwenstein

Auti-leerkracht en begeleider
De Ambelt

HANS NIEUWENSTEIN is auti-leerkracht en intern begeleider van de ‘linkklassen’ in het cluster 4 onderwijs. Dit zijn klassen waar kinderen/jongeren met autisme, na vaak maanden thuis te hebben gezeten, weer terugkeren in het onderwijs. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als auti-leerkracht, ambulant begeleider en stafmedewerker bij de Ambelt.

Programmaonderdelen
Fanny Cattenstart

Fanny Cattenstart

Adviseur hoogbegaafdheid

FANNY CATTENSTART is adviseur hoogbegaafdheid bij Grip op Talent en Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong. Zij geeft trainingen en workshops aan leerkrachten. Naast Hoogbegaafdheid zijn ‘differentiatie voor de bovengemiddelde leerling’, ‘Mindset’ en ‘Executieve Functies’ onderwerpen waarin zij zich gespecialiseerd heeft.

Programmaonderdelen
Drs. Bernadette Sanders

Drs. Bernadette Sanders

Orthopedagoog, specialist leer- en gedragsproblemen en ambulant begeleider
Koninklijke Aurisgroep en SMARTonderwijs

DRS. BERNADETTE SANDERS is orthopedagoog, specialist leer- en gedragsproblemen en werkt voor de Koninklijke Auris groep als ambulant begeleider (cluster 2) in het basis- en voortgezet onderwijs. Voor InHolland ontwikkelde zij modules over dyslexie en leesonderzoek. Bernadette geeft lezingen en workshops vanuit haar eigen praktijk SMARTonderwijs. Binnenkort verschijnt haar nieuwe boek: 'Taalontwikkelingsstoornissen in de klas'.

Programmaonderdelen
Solange jacobsen

Solange jacobsen

Projectleider online veiligheid
Bureau Jeugd & Media

SOLANGE JACOBSEN is projectleider online veiligheid en medeoprichter van Bureau Jeugd & Media. Zij is gespecialiseerd in digitale jeugdcultuur, online risico’s en schoolveiligheid. Als projectleider ondersteunt zij maatschappelijke organisaties en scholen. Ook geeft zij workshops en trainingen over dit onderwerp.

Programmaonderdelen

Literatuur

Gedragsproblemen in de klas 3.0

Op het congres is een grote boekenstand aanwezig met een selectie van interessante boeken voor het onderwijs die u kunt inzien en die verkrijgbaar zijn.  Ook zijn er signeersessies met auteurs Anton Horeweg, Peter Mol,  Ingrid van Essen en Bernadette Sanders. Deze boeken kunt u ook bestellen via uitgeverij LannooCampus: www.lannoocampus.nl of de boekhandel.

Schrijf u in voor dit congres