Workshops

alles openklappen
 • DE SCHOOL ALS CONTEXT VOOR HERSTEL NA TRAUMA

  Dr Sui Lin Goei

  Drs. Peter Mol – Orthopedagoog en directeur Gedragpunt

  Als begeleider of leraar ben je geen jeugdhulpverlener of psychiater. Toch kan je een heel groot verschil maken in het leven van een getraumatiseerde leerling. Als ‘zeer betekenisvolle andere’ kan je met professioneel pedagogisch handelen de wonden van een trauma verzachten of zelfs overschrijven

 • DOORBREEK DE TRAUMACYCLUS MET TRAUMASENSITIEVE PEDAGOGIEK

  Dr Sui Lin Goei

  Anton Horeweg – Leraar en gedragsspecialist Master SEN

  Het omgaan met getraumatiseerde kinderen vergt een andere kijk. In deze praktische workshop leer je hoe je kunt omgaan met het moeilijke gedrag dat deze kinderen kunnen vertonen en hoe je hen kunt helpen bij het reguleren van hun emoties. De basis is het opbouwen van een relatie, om zo de traumacyclus doorbreken

 • HERSTELGERICHT WERKEN BIJ PESTEN, CONFLICTEN EN UITVAL OP SCHOOL

  Dr Sui Lin Goei

  Janet Mulder

  Met herstelgericht werken creëer je een veilig klimaat op school en in de klas waarin conflicten worden voorkomen en aangepakt op een manier die enkel winnaars oplevert. Bij conflicten, pesten en ander wangedrag worden de betrokkenen bij elkaar gebracht en in staat gesteld zelf de schade te herstellen. Slachtoffers worden gehoord en daders herwinnen een volwaardige plek in de school.

 • VLUCHTELINGENKINDEREN IN DE KLAS

  Dr Sui Lin Goei

  Simone Rossing

  In het onderwijs aan vluchtelingenkinderen is trauma een actueel onderwerp. Zij hebben vaak ingrijpende ervaringen meegemaakt, hoe ga je daar als school mee om? In deze workshop leer je hoe je weet wanneer sprake is van een trauma bij nieuwkomers, op welke signalen je alert moet zijn en hoe je daar mee om gaat in de klas.

 • OMGAAN MET VERLIES EN VERDRIET OP SCHOOL

  Dr Sui Lin Goei

  Tanja van Roosmalen

  Leerlingen die te maken krijgen met een ingrijpend verlies weten één ding zeker: mijn leven wordt nooit meer hetzelfde. Soms is de verlieservaring zo groot dat ze de poort naar het hart (een tijd) moeten sluiten om niet overspoeld te raken. Hoe herken je rouw bij leerlingen? Wat is ‘normale rouw’? Hoe ondersteun je een rouwende leerling op school? En wat zijn de do’s and dont’s?

 • KINDERMISHANDELING EN VERWAARLOZING: WAT ZIE JE IN DE KLAS EN WAT KUN JE DOEN?

  Dr Sui Lin Goei

  Edith Geurts

  Per klas is gemiddeld 1 kind thuis slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik. Wat kan je vanuit het onderwijs doen voor deze kinderen? In deze interactieve workshop aandacht voor signalen van kindermishandeling en hoe de verbeterde meldcode je kan helpen zorgvuldig met je vermoedens om te gaan.

SCHRIJF U IN VOOR DIT CONGRES

Sprekers

Anton Horeweg

Anton Horeweg

ANTON HOREWEG is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder: Gedragsproblemen in de klas voor het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas voor het voortgezet onderwijs. Beide boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal opleidingen. In 2017 kwam Wat stuitert daar door je klas? uit. In 2018 verschijnt De traumasensitieve school. Ook is hij auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Anton Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Hij is trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Drs. Peter Mol

Drs. Peter Mol

Orthopedagoog en directeur Gedragondersteuning

DRS. PETER MOL is orthopedagoog en directeur van Gedragondersteuning scholing en advies. Hij geeft trainingen aan leraren, begeleiders en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Hij heeft veel ervaring in het speciaal onderwijs, met zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), kinderen met communicatieproblemen en kinderen met ernstige gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek. Peter Mol is auteur van vele boeken waaronder Passend Onderwijzen, Passend Voortgezet Onderwijs en Actief Schoolbeleid. Zijn nieuwste boek: 'Een stil kind in je klas' verschijnt in november.

Elena Carmona van Loon

Elena Carmona van Loon

Elena Carmona van Loon is orthopedagoog-generalist en behandelaar en werkt in het basis- en voortgezet onderwijs en mbo. Ze in onderwijsbegeleider en geeft trainingen regie versterkend handelen aan onderwijsprofessionals.  Ook staat ze zelf regelmatig voor de klas.

Programmaonderdelen
Prof. Dr. Frits Boer

Prof. Dr. Frits Boer

Prof. dr. Frits Boer is emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie van het AMC in Amsterdam. Frits heeft veel ervaring met de behandeling van trauma en angst bij kinderen en jongeren en publiceert hier regelmatig over voor vakgenoten en het brede publiek.

Programmaonderdelen
Edith Geurts

Edith Geurts

Edith Geurts is inhoudsdeskundige kindermishandeling en huiselijk geweld bij Augeo foundation, een organisatie die zich richt op educatie rond kindermishandeling. Daarvoor studeerde zij Sociale Wetenschappen en werkte ze jarenlang bij het Nederlands Jeugdinstituut en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.

Programmaonderdelen
Simone Rossing

Simone Rossing

Simone Rossing was jarenlang directeur van een NT2 basisschool en is dit nog steeds voor de Internationale Taalklassen Uithoorn. Daarnaast is zij regiocoördinator voor LOWAN, ondersteuning onderwijs nieuwkomers PO voor de regio's Utrecht en Noord-Holland, werkt ze voor Het ABC Amsterdam en heeft zij een eigen advies- en trainingsbureau dat gespecialiseerd is in nieuwkomersonderwijs.

Programmaonderdelen
Tanja van Roosmalen

Tanja van Roosmalen

Drs. Tanja van Roosmalen is orthopedagoog en rouwtherapeut voor kinderen en jongeren bij het Expertisecentrum Omgaan met Verlies. Ze begeleidt gezinnen, kinderen en jongeren in haar praktijk LEF Verliesbegeleiding, met name rondom ziekte en overlijden. Daarnaast is ze trainer bij de Post-HBO opleiding Omgaan met Verlies - Kinderen en Jongeren bij Opleidingen Land van Rouw. Tanja heeft als ambulant begeleider veel ervaring met de begeleiding van leerlingen met een ernstige ziekte en/of beperkte levensverwachting en is auteur van o.a. Wat nu? Mijn leerling wordt niet meer beter. Haar kennis en ervaringen deelt ze ook regelmatig met publicaties in de (social) media.

Programmaonderdelen
Janet Mulder

Janet Mulder

Janet Mulder is onderwijs- en leerlingbegeleider en trainer herstelgericht werken bij ECHO, expertise centrum herstelrecht in het onderwijs. Daarnaast werkt ze vanuit haar adviesbureau First Step. Daarvoor werkte Janet jarenlang in het vmbo onderwijs als docent leerlingbegeleider, vertrouwenscontactpersoon en onderwijscoördinator en als trainer, coach en adviseur bij het onderwijskundig adviesbureau KPC Groep.

Programmaonderdelen

Literatuur

Studiedag de traumasensitieve school

Op het congres is een grote boekenstand aanwezig met een selectie van interessante boeken voor het onderwijs die u kunt inzien en die verkrijgbaar zijn. Ook zijn er signeersessies met auteurs Anton Horeweg, Peter Mol, Ingrid van Essen en Bernadette Sanders. Deze boeken kunt u ook bestellen via uitgeverij LannooCampus: www.lannoocampus.nl of de boekhandel.

Schrijf u in voor dit congres