Workshops

Ronde 1:

alles openklappen
 • AANPAK VAN CYBERPESTEN EN SOCIALE VEILIGHEID OP SCHOOL

  Dr Sui Lin Goei

  Solange jacobsen – Projectleider online veiligheid Bureau Jeugd & Media

  Met de komst van smartphones en toepassingen als WhatsApp, Snapchat en Instagram, zijn er ook nieuwe vormen van pesten ontstaan; van uitsluiting en negeren in de groepsapp van de klas tot bedreiging of het doorsturen van intieme of gemanipuleerde foto’s. Door de onzichtbare dynamiek van sociale media kan het snel escaleren en de impact op sociale veiligheid van zowel leerlingen als leraren kan groot zijn. In deze workshop zoomen we in op online pestgedrag, of je het kunt signaleren en wat je er aan kunt doen. Hoe zorg je dat leerlingen sociale media positief gebruiken zonder zichzelf of anderen te duperen? En hoe reageer je als het toch mis gaat? Er wordt ingegaan op aanpak in de klas, maar ook op een schoolbrede aanpak van sociale- en schoolveiligheid. (bao, vo, mbo)

 • TAALONTWIKKELINGSSTOORNISSEN EN PROBLEEMGEDRAG

  Dr Sui Lin Goei

  Drs. Bernadette Sanders – Orthopedagoog, specialist leer- en gedragsproblemen en ambulant begeleider Koninklijke Aurisgroep en SMARTonderwijs

  Kinderen met een taalontwikkelingsstoonis (TOS) hebben problemen met de communicatieve redzaamheid. Zij hebben vaak moeite met het verwoorden van hun emoties, gedachten, wensen en bedoelingen en weten niet hoe ze om hulp moeten vragen of om extra uitleg. Van de leer- en gedragsproblemen die we op school signaleren blijkt TOS vaak een onderliggende factor, die bovendien vaak niet onderkend wordt. Het gedrag komt dan vooral voort uit gevoelens van onmacht en niet begrepen worden. Teruggetrokken gedrag, faalangst en depressie, maar ook woedebuien en agressie komen voor. Hoe kun je deze leerlingen beter te ondersteunen en dit gedrag hanteren en voorkomen? (bao, vo, mbo)

RONDE 2:

 • Executieve functies bij leer- en gedragsproblemen VO en MBO

  Dr Sui Lin Goei

  Drs. Tineke Top – Orthopedagoog, GZ-psycholoog en leraar.

  Executieve functies zijn denkprocessen die belangrijk zijn voor het aansturen van gedrag, gedachten en emoties. Deze denkprocessen spelen een belangrijke rol bij schools functioneren, zowel bij leren als het omgaan met anderen. Kinderen met zwakke executieve functies hebben moeite met taakgericht werken, terwijl ze vaak wel slim zijn. Ze zijn bijvoorbeeld snel afgeleid of hebben wel een boek voor zich, maar weten niet hoe ze moeten beginnen. In deze workshop leer je hoe je zwakke executieve functies kunt herkennen en wat je als leerkracht of docent kunt doen om executieve functies bij kinderen te versterken. (vo, mbo)

 • Kinderen met Autisme in de klas

  Dr Sui Lin Goei

  Hans Nieuwenstein – Auti-leerkracht en begeleider De Ambelt

  In deze workshop krijgt u praktische oplossingen voor veel voorkomende problemen die kinderen en jongeren met autisme tegenkomen in het reguliere onderwijs. De achtergrond van deze problemen wordt uitgelegd zodat u meer inzicht krijgt in het ontstaan van gedrag van deze kinderen. Ook wordt toegelicht hoe de aanpak is in de speciale auti-klassen in het cluster 4 onderwijs en hoe u aspecten hiervan kunt doorvoeren in uw eigen klas. (bao, vo, mbo)

Ronde 3:

 • Masterclass motivatie

  Dr Sui Lin Goei

  Drs. Ingrid van Essen – Leraar, onderwijsbegeleider en pubercoach

  Praktische interactieve presentatie in de grote zaal - Motivatie is een woord dat aan een docent vaak een diepe zucht ontlokt en waarvoor pubers het liefst hard wegrennen, als het om schoolse zaken gaat. Jongeren zijn gemotiveerd maar anders gemotiveerd. Hoe krijg je hen aan het werk? Hoe maak je ze meer bewust van dingen die ze zelf nog niet bedacht en overzien hebben? Hoe kun je als docent de intrinsieke motivatie bij jongeren aanboren zonder op al te veel weerstand te stuiten? In deze workshop wordt u op interactieve wijze uitgedaagd om anders naar ongeïnteresseerde en onverschillige leerlingen te kijken. U krijgt praktische handreikingen, do’s en dont’s om jongeren aan te spreken en hen te helpen weer doel en richting aan hun schoolcarrière te geven. (vo, mbo)

 • Executieve functies bij leer- en gedragsproblemen BAO

  Dr Sui Lin Goei

  Gemma Groenendijk-Moed – Kinder- en jeugdpsycholoog

  Kinderen met gedrags- of leerproblemen kunnen een achterstand hebben in de ontwikkeling van de executieve functies; de basisvaardigheden die nodig zijn om taken te kunnen uitvoeren. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan vaardigheden als plannen, geheugen, impulsbeheersing en emotieregulatie. In deze workshop gaan we in op de rol die deze functies spelen in het leerproces. Deze functies beinvloeden het leerproces en reguleren het gedrag. Wat kunt u als leerkracht of leraar doen om de executieve functies van uw leerlingen te stimuleren en het leren te verbeteren? (Deze workshop is voor het basisonderwijs er wordt ook een versie voor het VO/MBO gegeven)

 • Executieve functies bij leer- en gedragsproblemen VO en MBO

  Dr Sui Lin Goei

  Drs. Tineke Top – Orthopedagoog, GZ-psycholoog en leraar.

  Kinderen met gedrags- of leerproblemen kunnen een achterstand hebben in de ontwikkeling van de executieve functies; de basisvaardigheden die nodig zijn om taken te kunnen uitvoeren. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan vaardigheden als plannen, geheugen, impulsbeheersing en emotieregulatie. In deze workshop gaan we in op de rol die deze functies spelen in het leerproces. Deze functies beïnvloeden het leerproces en reguleren het gedrag. Wat kunt u als leerkracht of leraar doen om de executieve functies van uw leerlingen te stimuleren en het leren te verbeteren? (Deze workshop is voor het VO en MBO, er wordt ook een versie voor het basisonderwijs gegeven) 

 • Kinderen met Autisme in de klas

  Dr Sui Lin Goei

  Hans Nieuwenstein – Auti-leerkracht en begeleider De Ambelt

  In deze workshop krijgt u praktische oplossingen voor veel voorkomende problemen die kinderen en jongeren met autisme tegenkomen in het reguliere onderwijs. De achtergrond van deze problemen wordt uitgelegd zodat u meer inzicht krijgt in het ontstaan van gedrag van deze kinderen. Ook wordt toegelicht hoe de aanpak is in de speciale auti-klassen in het cluster 4 onderwijs en hoe u aspecten hiervan kunt doorvoeren in uw eigen klas. (bao, vo, mbo)

 • Aanpak van cyberpesten en sociale veiligheid op school

  Dr Sui Lin Goei

  Solange jacobsen – Projectleider online veiligheid Bureau Jeugd & Media

  Met de komst van smartphones en toepassingen als WhatsApp, Snapchat en Instagram, zijn er ook nieuwe vormen van pesten ontstaan; van uitsluiting en negeren in de groepsapp van de klas tot bedreiging of het doorsturen van intieme of gemanipuleerde foto’s. Door de onzichtbare dynamiek van sociale media kan het snel escaleren en de impact op sociale veiligheid van zowel leerlingen als leraren kan groot zijn. In deze workshop zoomen we in op online pestgedrag, of je het kunt signaleren en wat je er aan kunt doen. Hoe zorg je dat leerlingen sociale media positief gebruiken zonder zichzelf of anderen te duperen? En hoe reageer je als het toch mis gaat? Er wordt ingegaan op aanpak in de klas, maar ook op een schoolbrede aanpak van sociale- en schoolveiligheid. (bao, vo, mbo)

 • Executieve functies bij leer- en gedragsproblemen BAO II

  Dr Sui Lin Goei

  René Litjens – Onderwijsadviseur en leerkracht

  Kinderen met gedrags- of leerproblemen kunnen een achterstand hebben in de ontwikkeling van de executieve functies; de basisvaardigheden die nodig zijn om taken te kunnen uitvoeren. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan vaardigheden als plannen, geheugen, impulsbeheersing en emotieregulatie. In deze workshop gaan we in op de rol die deze functies spelen in het leerproces. Deze functies beinvloeden het leerproces en reguleren het gedrag. Wat kunt u als leerkracht of leraar doen om de executieve functies van uw leerlingen te stimuleren en het leren te verbeteren? (Deze workshop is voor het basisonderwijs er wordt ook een versie voor het VO/MBO gegeven)

Ronde 4:

 • Pedagogisch vakmanschap bij gedragsproblemen 2

  Dr Sui Lin Goei

  Drs. Peter Mol – Orthopedagoog en directeur Gedragondersteuning

  Praktische interactieve presentatie in de Grote Zaal - Opvallend gedrag stoort in de groep en roept emotie op bij degene die voor de klas staat. Hoe voorkom je dat gedrag en hoe ga je om met een leerling die uit zijn dak gaat? Het uitgangspunt is het voorkomen van ongewenst gedrag door het toepassen van simpele technieken. Het gedrag van de leraar, het bewust zijn hiervan en van de invloed op het gedrag van de leerling geeft direct toepasbare praktische tips. Hoe maak je van passend onderwijs, passend onderwijzen? Het pedagogisch vakmanschap, dat soms juist niet SMART te formuleren is, vormt de basis voor een goede relatie tussen leraar en leerling. (bao, vo, mbo)

 • Executieve functies bij leer- en gedragsproblemen VO en MBO

  Dr Sui Lin Goei

  Drs. Tineke Top – Orthopedagoog, GZ-psycholoog en leraar.

  Kinderen met gedrags- of leerproblemen kunnen een achterstand hebben in de ontwikkeling van de executieve functies; de basisvaardigheden die nodig zijn om taken te kunnen uitvoeren. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan vaardigheden als plannen, geheugen, impulsbeheersing en emotieregulatie. In deze workshop gaan we in op de rol die deze functies spelen in het leerproces. Deze functies beinvloeden het leerproces en reguleren het gedrag. Wat kunt u als leerkracht of leraar doen om de executieve functies van uw leerlingen te stimuleren en het leren te verbeteren? (Deze workshop is voor het VO/MBO. In ronde 3 wordt deze workshop voor het basisonderwijs gegeven)

 • TAALONTWIKKELINGSSTOORNISSEN EN PROBLEEMGEDRAG

  Kinderen met een taalontwikkelingsstoonis (TOS) hebben problemen met de communicatieve redzaamheid. Zij hebben vaak moeite met het verwoorden van hun emoties, gedachten, wensen en bedoelingen en weten niet hoe ze om hulp moeten vragen of om extra uitleg. Van de leer- en gedragsproblemen die we op school signaleren blijkt TOS vaak een onderliggende factor, die bovendien vaak niet onderkend wordt. Het gedrag komt dan vooral voort uit gevoelens van onmacht en niet begrepen worden. Teruggetrokken gedrag, faalangst en depressie, maar ook woedebuien en agressie komen voor. Hoe kun je deze leerlingen beter te ondersteunen en dit gedrag hanteren en voorkomen? (bao, vo, mbo)

 • LESGEVEN AAN KINDEREN MET TRAUMA

  Dr Sui Lin Goei

  Jeannette van Borren – Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en preventiefunctionaris

  Deze workshop wordt gegeven samen met Anton Horeweg. School kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk komen deze kinderen echter door hun gedragsproblemen op school vaak in een negatieve spiraal terecht die de traumaproblematiek juist versterkt. Het gedrag van getraumatiseerde kinderen kan voor leerkrachten en leraren moeilijk te begrijpen zijn. In deze workshop wordt uitgelegd hoe leraren door traumasensitief les te geven een groot verschil kunnen maken in het leven van getraumatiseerde kinderen terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput raken. (bao, vo, mbo)

 • Radicalisering: preventie, signalering en aanpak

  Dr Sui Lin Goei

  Drs. Arjan de Wolf – Senior Trainer/Adviseur bij DWTA

  Leerlingen doen radicale uitspraken of zetten zich af tegen de maatschappij. Ervaren achterstelling frustratie en machteloosheid over wat er in de wereld gebeurt. Hoe kunt u omgaan met dit maatschappelijk moeilijke onderwerp in de klas? Welke signalen zijn er, die mogelijk kunnen duiden op radicalisering? Hoe blijft u in contact? Hoe collega’s en deskundigen in te schakelen bij niet pluis gevoelens? Deze vragen worden behandeld in de workshop waar u tips en adviezen krijgt. (vo, mbo)

 • Lesgeven aan kinderen met een trauma

  Dr Sui Lin Goei

  Willem de Jong – Gedragsspecialist Master SEN

  School kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk komen deze kinderen echter door hun gedragsproblemen op school vaak in een negatieve spiraal terecht die de traumaproblematiek juist versterkt. Het gedrag van getraumatiseerde kinderen kan voor leerkrachten en leraren moeilijk te begrijpen zijn. In deze workshop wordt uitgelegd hoe leraren door traumasensitief les te geven een groot verschil kunnen maken in het leven van getraumatiseerde kinderen terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput raken. (bao, vo, mbo)

 • TAALONTWIKKELINGSSTOORNISSEN EN PROBLEEMGEDRAG

  Dr Sui Lin Goei

  Diënne Kamphuis – Ambulant begeleider bij Koninklijke Kentalis en Klas 24

  Kinderen met een taalontwikkelingsstoonis (TOS) hebben problemen met de communicatieve redzaamheid. Zij hebben vaak moeite met het verwoorden van hun emoties, gedachten, wensen en bedoelingen en weten niet hoe ze om hulp moeten vragen of om extra uitleg. Van de leer- en gedragsproblemen die we op school signaleren blijkt TOS vaak een onderliggende factor, die bovendien vaak niet onderkend wordt. Het gedrag komt dan vooral voort uit gevoelens van onmacht en niet begrepen worden. Teruggetrokken gedrag, faalangst en depressie, maar ook woedebuien en agressie komen voor. Hoe kun je deze leerlingen beter te ondersteunen en dit gedrag hanteren en voorkomen? (bao, vo, mbo)

SCHRIJF U IN VOOR DIT CONGRES

Sprekers

Anton Horeweg

Anton Horeweg

Leraar en gedragsspecialist Master SEN

ANTON HOREWEG is gedragsspecialist (Master SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is hij trainer/coach en lid van de LBBO/LBGS. Anton Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Hij is veelgevraagd spreker op scholen en congressen en is auteur van de boeken: Gedragsproblemen in de klas voor het basis- en voor het voortgezet onderwijs en van de gelijknamige website.

Programmaonderdelen
Drs. Ingrid van Essen

Drs. Ingrid van Essen

Leraar, onderwijsbegeleider en pubercoach

DRS. INGRID VAN ESSEN is docent, vertrouwenspersoon en onderwijsbegeleider in het voortgezet onderwijs. Zij is daarnaast veelgevraagd spreker op congressen en geeft presentaties op scholen. Vanuit haar coachings-en trainingspraktijk Young Identity Coaching begeleidt en traint zij jongeren, ouders en docenten. Zij is auteur van de boeken Effectief en affectief lesgeven aan pubers, Pubermania, en Schoolmania.

Programmaonderdelen
Drs. Peter Mol

Drs. Peter Mol

Orthopedagoog en directeur Gedragondersteuning

DRS. PETER MOL is orthopedagoog en directeur van Gedragondersteuning scholing en advies. Hij geeft trainingen aan leraren, begeleiders en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Hij heeft veel ervaring in het speciaal onderwijs, met zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), kinderen met communicatieproblemen en kinderen met ernstige gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek. Hij is auteur van de boeken Passend Onderwijzen en Passend Voortgezet Onderwijs.

Programmaonderdelen
Gemma Groenendijk-Moed

Gemma Groenendijk-Moed

Kinder- en jeugdpsycholoog

GEMMA GROENENDIJK-MOED MSC is Kinder- en jeugdpsycholoog, schoolpsycholoog, orthopedagoog, leerkracht, adviseur leerlingenzorg en lid managementteam ECLG. Zij ontwikkelt en verzorgt opleidingen voor leerkrachten bij het Expertisecentrum voor leren en gedrag en begeleidt kinderen en hun ouders in diagnostiek- en behandeltrajecten.

Programmaonderdelen
Solange jacobsen

Solange jacobsen

Projectleider online veiligheid
Bureau Jeugd & Media

SOLANGE JACOBSEN is projectleider online veiligheid en medeoprichter van Bureau Jeugd & Media. Zij is gespecialiseerd in digitale jeugdcultuur, online risico’s en schoolveiligheid. Als projectleider ondersteunt zij maatschappelijke organisaties en scholen. Ook geeft zij workshops en trainingen over dit onderwerp.

Programmaonderdelen
Drs. Bernadette Sanders

Drs. Bernadette Sanders

Orthopedagoog, specialist leer- en gedragsproblemen en ambulant begeleider
Koninklijke Aurisgroep en SMARTonderwijs

DRS. BERNADETTE SANDERS is orthopedagoog, specialist leer- en gedragsproblemen en ambulant begeleider (cluster 2) bij de Koninklijke Aurisgroep in het basis- en voortgezet onderwijs. Voor InHolland ontwikkelde zij modules over dyslexie, het jonge kind en leesonderzoek. Zij geeft lezingen en workshops en adviseert scholen vanuit haar eigen praktijk SMARTonderwijs en verzorgt vanuit het cursuscentrum van de Koninklijke Aurisgroep cursussen aan leraren en intern begeleiders.

Programmaonderdelen
Hans Nieuwenstein

Hans Nieuwenstein

Auti-leerkracht en begeleider
De Ambelt

HANS NIEUWENSTEIN is auti-leerkracht en intern begeleider van de ‘linkklassen’ in het cluster 4 onderwijs. Dit zijn klassen waar kinderen/jongeren met autisme, na vaak maanden thuis te hebben gezeten, weer terugkeren in het onderwijs. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als auti-leerkracht, ambulant begeleider en stafmedewerker bij de Ambelt.

Programmaonderdelen
Drs. Arjan de Wolf

Drs. Arjan de Wolf

Senior Trainer/Adviseur bij DWTA

DRS. ARJAN DE WOLF is sociaal psycholoog en senior trainer/adviseur bij DWTA, een onderwijsinstelling gespecialiseerd in sociale veiligheid en professionele communicatie. Hij is landelijk expert op de gebieden ‘Radicalisering’ en ‘Agressie en Geweld’ en is een veelgevraagd spreker op congressen. Daarnaast verzorgt hij trainingen voor scholen, politie en overheid. Arjan is auteur van o.a. Aanpak van radicalisme, de Terra toolkit en Terrorism, radicalization and de-radicalization. Tevens is hij lid van het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR).

Programmaonderdelen
Drs. Tineke Top

Drs. Tineke Top

Orthopedagoog, GZ-psycholoog en leraar.

DRS. TINEKE TOP is orthopedagoog, GZ-psycholoog en leraar en werkt als adviseur leerlingenzorg voor scholen in het Voortgezet Onderwijs en een Time-out voorziening via BCO-onderwijsadvies. Daarnaast verzorgt zij trainingen voor leraren in het voortgezet onderwijs en basisonderwijs over diverse onderwerpen. Daarvoor werkte zij als leraar.

Programmaonderdelen
Jeannette van Borren

Jeannette van Borren

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en preventiefunctionaris

JEANNETTE VAN BORREN is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en preventiefunctionaris. Zij werkte in de kinder- en jeugd psychiatrie met ouders en kinderen die getraumatiseerd waren. Ze was programmaleider en ontwikkelaar van programma's voor kinderen die getuige waren van huiselijk geweld. Ze geeft trainingen en is projectleider kindermishandeling en huiselijk geweld.

Programmaonderdelen
Willem de Jong

Willem de Jong

Gedragsspecialist Master SEN

WILLEM DE JONG is gedragsspecialist (Master SEN) en was 38 jaar werkzaam in het speciaal onderwijs onder andere als docent Aardrijkskunde en Duits. Daarnaast was hij manager van een kliniekschool voor kinderen- en jeugdigen met psychiatrische problematiek. Hij geeft lezingen, trainingen en workshops aan een breed publiek in het onderwijs en de gezondheidszorg in zowel (Caribisch) Nederland als België, Duitsland en Indonesië.
Hij is auteur van onder andere Ontwrichte Kinderen In Het Onderwijs (trauma- en hechtingsproblematiek), Het Verwende Kind Syndroom, en Gedrag Is Meer Dan Je Ziet.

Programmaonderdelen
René Litjens

René Litjens

Onderwijsadviseur en leerkracht

René Litjens is onderwijsadviseur bij IJsselgroep Educatieve Dienstverlening en daarnaast werkzaam als intern begeleider en leerkracht in het basisonderwijs. Hij geeft trainingen en lezingen en begeleidt schoolteams in processen rondom schoolontwikkeling.

Programmaonderdelen
Diënne Kamphuis

Diënne Kamphuis

Ambulant begeleider bij Koninklijke Kentalis en Klas 24

Diënne Kamphuis is Master Special Educational Needs en ambulant begeleider bij Koninklijke Kentalis en vanuit haar eigen praktijk Klas 24. Zij is werkzaam in het onderwijs en de zorg aan kinderen en jongeren met Dyslexie, TOS, ASS en/of een Auditieve Handicap. Vanuit haar eigen praktijk Klas24 verzorgt zij workshops en lezingen en adviseert zij ouders en scholen. Zij schreef verscheidene boeken waaronder het boek ‘Tos en ik en hoe dat voelt’.

Programmaonderdelen

Een terugblik

Een korte sfeerimpressie van het vorige congres in beeld. Het was weer een geslaagd congres met vele enthousiaste deelnemers en sprekers. Namens de organisatie alle aanwezigen en sprekers bedankt voor hun bijdragen.

Literatuur

Gedragsproblemen in de klas 3.0

Op het congres is een grote boekenstand aanwezig met een selectie van interessante boeken voor het onderwijs die u kunt inzien en die verkrijgbaar zijn.  Ook zijn er signeersessies met auteurs Anton Horeweg, Peter Mol en Ingrid van Essen. Deze boeken kunt u ook bestellen via uitgeverij LannooCampus: www.lannoocampus.nl of de boekhandel.

Schrijf u in voor dit congres